Hệ thống Di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh bình phước

HỆ THỐNG  DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Tính đến ngày 31/12/2021: 41 di tích)

STT TÊN DI TÍCH ĐỊA CHỈ

HIỆN NAY

GIÁ TRỊ

(LOẠI HÌNH)

NĂM

XẾP HẠNG

I. DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT:
1 Vườn quốc gia Cát Tiên

(Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước): 03 tỉnh

Xã Đăng Hà,

H. Bù Đăng

Danh lam thắng cảnh 27/9/2012

Thủ tướng Chính phủ

2 Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu VK96 – Xã Bù Gia Mập,

H. Bù Gia Mập

 

Lịch sử 09/12/2013

Thủ tướng

Chính phủ

3 Bồn xăng kho nhiên liệu VK98 Xã Lộc Quang,

H. Lộc Ninh

 

Lịch sử 09/12/2013

Thủ tướng

Chính phủ

 

4 Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam Xã Lộc Thành,

H. Lộc Ninh

Lịch sử 23/12/2015

Thủ tướng

Chính phủ

5 Điểm cuối Đường mòn Hồ Chí Minh-1973 H. Chơn Thành

 

24/12/2018 Thủ tướng Chính phủ
II. DI TÍCH QUỐC GIA:
1 Mộ 3000 đồng bào An Lộc bị đế quốc Mỹ tàn sát ngày 03/10/1972 P. An Lộc,

TX. Bình Long

Lịch sử 01/4/1985

Bộ VH

2 Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam TT. Lộc Ninh,

H. Lộc Ninh

Lịch sử 12/12/1986

Bộ VH

3 Sân bay quân sự Lộc Ninh TT. Lộc Ninh,

H. Lộc Ninh

Lịch sử 12/12/1986

Bộ VH

4 Bồn xăng kho nhiên liệu VK99 Xã Lộc Hòa,

H. Lộc Ninh

Lịch sử 21/4/1989

Bộ VH

5 Cuộc nổi dậy của đồng bào S’tiêng – xã Phú Riềng chống thực dân Pháp ngày 25/10/1933 Xã Phú Riềng,

H. Phú Riềng

Lịch sử 29/5/1989

Bộ VH

6 Núi Bà Rá – Thác Mơ P. Sơn Giang,

TX. Phước Long

 Lịch sử –

danh lam thắng cảnh

20/4/1995

Bộ VH-TT

7 Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng Xã Thuận Phú,

H. Đồng Phú

Lịch sử 12/02/1999

Bộ VH-TT

8 Địa điểm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô Thị trấn Tân Khai,

H. Hớn Quản

Lịch sử 29/3/2012

Bộ VH,TT&DL

9 Địa điểm Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1973-1975) Xã Lộc Hiệp,

H. Lộc Ninh

Lịch sử 10/3/2014

Bộ

VH,TT&DL

10 Địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài P. Tân Phú,

Tp. Đồng Xoài

Lịch sử 12/12/2014

Bộ

VH,TT&DL

11 Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2 Xã Lộc Tấn,

huyện Lộc Ninh

Khảo cổ 29/01/2019

(Quyết định số 409/QĐ-BVHTTDL)

12 Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp (16/3/1978) Xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp Lịch sử Số: 3246/QBVHTTDL

Ngày 04/11/2020

III. DI TÍCH CẤP TỈNH:
1 An Lộc “Nhà và đường hầm” P. Phú Đức,

TX. Bình Long

Lịch sử 25/3/1980

Sông Bé

2 Chùa Sóc Lớn Xã Lộc Khánh,

H. Lộc Ninh

Lịch sử – văn hóa 15/12/2004

Bình Phước

3 Vườn cây lưu niệm bà Nguyễn Thị Định P. Sơn Giang,

TX. Phước Long

Lịch sử – văn hóa 15/12/2004

Bình Phước

4 Đình thần Hưng Long TT. Chơn Thành,

H. Chơn Thành

Lịch sử – văn hóa 15/12/2004

Bình Phước

5 Mộ tập thể lực lượng vũ trang an ninh An Lộc P. An Lộc,

TX. Bình Long

Lịch sử 15/12/2011

Bình Phước

6 Bệnh viện Lộc Ninh – Công trình kiến trúc thời Pháp thuộc Xã Lộc Tấn,

H. Lộc Ninh

Lịch sử – kiến trúc nghệ thuật 29/5/2012

Bình Phước

7 Địa điểm chiến thắng Dốc 31 Xã Lộc Thuận,

H. Lộc Ninh

Lịch sử 07/01/2013

Bình Phước

8 Thác Đứng Xã Đoàn Kết và

xã Minh Hưng,

H. Bù Đăng

Danh lam thắng cảnh 25/11/2013

Bình Phước

9 Thác Đăk Mai 1 Xã Bù Gia Mập,

H. Bù Gia Mập

Lịch sử – danh lam thắng cảnh 06/8/2014

Bình Phước

10 Đình thần Tân Khai Thị trấn Tân Khai,

H. Hớn Quản

Lịch sử 18/8/2014

Bình Phước

11 Miếu Bà Rá P. Sơn Giang,

TX Phước Long

Lịch sử 08/01/2015

Bình Phước

12 Đình thần Thanh An Xã Thanh An,

H. Hớn Quản

Lịch sử 17/8/2015

Bình Phước

13 Đình thần Tân Lập Phú P. Phú Thịnh,

TX. Bình Long

Lịch sử 18/8/2015

Bình Phước

14 Chùa Đức Bổn A Lan Nhã Xã Đức Liễu,

huyện Bù Đăng

Lịch sử 15/11/2016

Bình Phước

15 Thành đất hình tròn Long Hà 1 Xã Long Hà,

huyện Phú Riềng

Khảo cổ 16/11/2017

Bình Phước

16 Thành đất hình tròn Long Hưng Xã Bình Tân,

huyện Phú Riềng

Khảo cổ 16/11/2017

Bình Phước

17 Thác Voi (Thác Liêng Rót) Xã Đồng Nai,

huyện Bù Đăng

Danh lam thắng cảnh 16/11/2017

Bình Phước

18 Khu di tích Nơi thành lập Sư đoàn 302 Xã Lộc Thái,

huyện Lộc Ninh

Lịch sử 22/11/2017 Bình Phước
19 Căn cứ Sở Nhỏ – Ban An ninh Bình Phước Xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp Lịch sử 19/4/2018

Bình Phước

20 Bãi Tiên Xã Lộc An, huyện Lộc Ninh Khảo cổ 29/6/2018

Bình Phước

21 Thành đất hình tròn Thuận Lợi 1 Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú Khảo cổ 02/7/2018

Bình Phước

22 Thành đất hình tròn Thuận Phú 2 Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú Khảo cổ 29/8/2019

Bình Phước

23 Trường Quốc Quang Phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long Lịch sử 29/8/2019

Bình Phước

24 Nơi ghi dấu tội ác của Mỹ – ngụy tại cầu Đăk Lung Phường Thác Mơ, thị xã Phước Long Lịch sử Số: 3125/QĐ-UBND

Ngày 09/10/2020

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan