Trưng bày “Sáng mãi niềm tin – tiếp bước theo Đảng” – một chuyên đề ý nghĩa

Hòa trong không khí vui tươi Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2020), Bảo tàng tỉnh Bình Phước tổ chức trưng bày hình ảnh, hiện vật, chuyên đề“Sáng mãi niềm tin – tiếp bước theo Đảng”.

Khách tham quan trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng. Ảnh: Tô Thị Huê.

Với trên 160 hình ảnh và 70 hiện vật, chuyên đề chia làm 2 phần chính: Quá trình ra đời và những thành tựu đạt được của Đảng Cộng sản Việt Nam; Bình Phước đồng hành cùng đất nước.

Ở phần chủ đề 1: giới thiệu những hình ảnh, tư liệu quý có giá trị lịch sử đặc biệt được sưu tầm, lựa chọn từ các nguồn tư liệu lịch sử của Trung ương và địa phương được trưng bày sinh động, hấp dẫn, trang trọng đã đem đến cho đông đảo công chúng và đặc biệt là thế hệ trẻ có cái nhìn toàn diện về quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Bối cảnh Việt Nam trước khi có Đảng, quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Những thành tựu đạt được của Đảng Cộng sản Việt Nam, những hình ảnh về các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay; Cách mạng tháng Tám 1945 thành công và sự ra đời của nước VNDCCH; Thắng lợi của cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước từ năm 1946 đến năm 1975; Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay…).

Ngược dòng lịch sử, ngày 01/9/1858 thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam tại bán đảo Sơn Trà(Đà Nẵng). Băng Hiệp ước Pa-tơ-nốt, vua quan triều Nguyễn đã dâng đất nước ta hoàn toàn cho Pháp. Từ dó Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp. Dưới chế độ áp bức của thực dân Pháp và phong kiến tay sai, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi sâu sắc, các tầng lớp cũ bị phân hóa mạnh mẽ, các tầng lớp mới hình thành như: giai cấp nông dân, địa chủ phong kiến, tiểu tư sản, tư sản…và đặc biệt là giai cấp công nhân.

Mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp có quyền lợi, địa vị và quyền lợi khác nhau nên cũng có thái độ chính trị khác nhau nhưng đều mang một thân phận chung là mất nước và bị thực dân Pháp áp bức bóc lột.

Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, các phong trào yêu nước diễn ra liên tục và sôi nổi nhưng không mang lại kết quả. Điển hình như phong trào Cần Vương với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng năm 1896 đã chấm dứt ở cuối thế kỷ XIX; phong trào khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo cũng bị thất bại năm 1913, phong trào yêu nước do Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo cũng bị bế tắc; khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo cũng bị thất bại… Tất cả những phong trào này bị thất bại do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết. Lúc này cách mạng Việt Nam khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

Trước tình hình đó ngày 05/6/1911, Nguyễn Ái Quốc rời bến cảng nhà Rồng thực  hiện hành trình đi tìm chân lý với khát vọng tìm độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Nguyễn Ái Quốc nhận thấy “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Người đã bôn ba nhiều nước trên thế giới và ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, tishc cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thành lập ở Việt Nam một chính đảng vô sản kiểu mới.

Năm 1929, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp yêu nước phát triển mạnh mẽ, kết thành một làn sóng dân tộc dân chủ ngày càng lan rộng. Thực tế đó đòi hỏi phải có một tổ chức cộng sản ra đời để thay thế Hội Việt Nam Thanh niên cách mạng lãnh đạo cách mạng nước ta.

Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1929 ở nước ta có ba tổ chức cộng sản ra đời đó là: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản Liên đoàn. Tuy nhiên ba tổ chức này hoạt động riêng rẽ, gây trở ngại lớn cho phong trào cách mạng. Trước tình hình đó, với chức trách là phái viên của quốc tế cộng sản, ngày 03/2/1930 Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt do Người soạn thảo và đã trở thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong thời đại mới, là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước, là sự chuẩn bị tất yếu có tính quyết định những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.

Từ khi có Đảng, nhân dân ta đã vượt qua  nhiều khó khăn, thử thách để đấu tranh giành chính quyền với ba cuộc tổng diễn tập: Cao trào cách mạng 1930 – 1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; cao trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ 1936 – 1939; và cao trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945 dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 – khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Song song đó là những hình ảnh về xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân, bầu cử quốc hội năm 1946, về xây dựng Hiến pháp năm 1946, chăm lo xây dựng chế độ mới, đời sống mới của nhân dân, hình ảnh về chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, trắn áp các thế lực phản cách mạng, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng tháng 8…

Phần trưng bày tiếp theo là không gian giới thiệu những tư liệu và hiện vật phong phú, đa dạng như: đồ dùng, sinh hoạt, chiến đấu của người lính trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; không gian tái hiện trạm dừng chân của bộ đội Trường Sơn với nhiều kỷ vật quý giá…vô cùng sinh động và hấp dẫn.

Chủ đề 2: giới thiệu những hình ảnh về các kỳ Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Phước, những thành tựu của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Phước đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1976 đến nay…

Có thể nói trưng bày chuyên đề “Sáng mãi niềm tin – tiếp bước theo Đảng” là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa thiết thực, là dịp để mọi người cùng nhìn nhận một cách sâu sắc và toàn diện về quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, góp phần nêu cao truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, lòng yêu nước, tự hào dân tộc ta nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như trong bảo vệ, xây dựng và kiến thiết đất nước ta hiện nay.

Trưng bày được mở cửa từ 20/01/2020 đến 15/4/2020. Đây chính là một điểm đến văn hóa ý nghĩa phục vụ công chúng cũng như giới thiệu, tuyên truyền  sâu rộng chuyên đề tới đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh./.

Tác giả: Tô Thị Huê

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan